Dynae Bebermeyer
Allyson Brunner
Cody Burnette
Peyton Hoge
Courtney Anderson
Grace Rieke
Amber Cherney
Coaches: Kendra Short Jenny Wheeler